Logg inn

Glemt passord?
Internkontroll er helse-miljø- og sikkerhetsarbeid satt i system! Mange synes denne enkle definisjon av internkontroll er bedre enn den som sto i den gamle IK-forskriften. Selv om denne definisjonen kan være litt enkel for juristene, er det i hovedsak systematikk som er nøkkelen til godt internkontrollarbeid. Dette forutsetter selvfølgelig at bedriften har noe aktivitet å systematisere.

Mange bedrifter har i arbeidet med å innføre internkontroll fokusert for mye på kravet om dokumentasjon. Dette har resultert i store papirsystemer for HMS som ikke lar seg følge opp i praksis.

Løft HMS sine webapplikasjoner lar bedriften jobbe papirløst med de lovbestemte oppgavene. Brukergrensesnittet er tilpasset digitale plattformer som mobiltelefoner, lesebrett, bærbare og stasjonære pc-er.
Dette lar bedriftens brukere jobbe på systemet uavhengig av fysisk fellesskap eller felles tidsperspektiv.
Våre webapplikasjoner har et fast rammeverk i forhold til system, men har ingen begrensninger innen bransje eller fagområder. Systemene er åpne for tilpassing av kunden og kan spesialiseres for bestemte oppgaver.