Logg inn

Glemt passord?

HMS

Løft HMS sitt, web system holder våre egne krav til at brukeren skal kunne finne riktig kategori innen tre museklikk. Dette er gjort for å senke terskelen for bruken av systemet.
 

HMS-enkel 6 500.-

Dekker informasjonsbehovet til bedrifter med en til to avdelinger og inntil 10 ansatte. Den inneholder all informasjon fra lover og forskrifter til interne HMS-rutiner. Systemet inneholder digitale funksjoner som informasjonsgradering, lesebekreftelse, dokument godkjenning og lagring av tidligere versjoner.
 

HMS-standard  9 500.-

Dekker informasjonsbehovet til bedrifter med flere en to avdelinger og mellom 10 og 30 ansatte.Den inne holder all informasjon den ansatte trenger fra lover og forskrifter til interne HMS-rutiner. Systemet inneholder digitale funksjoner som informasjonsgradering, lesebekreftelse, dokument godkjenning og lagring av tidligere versjoner. Dette systemet inneholder flere stillingsbeskrivelser samt andre dokumenter som en større organisasjon krever.

Møtemodul  4 500.-

Målet med møtemodulen er og sikre rutinene i saksforberedelse til alle møter i bedriften fra styremøter til personal møter, modulen håndterer møteinnkallelser, referat samt lesebekreftelser og godkjenningssignaturer fra deltakerne til møteleder.

Sakslisten danner grunnlag for referat. Referanser til andre dokument legges inn som hyper linker til ønsket dokument.
Modulen sikrer forberedelser til møtene, og forebygger avvik eller uønskede hendelser som kommunikasjonssvikt og dårlige forberedelser kan føre til.

 

Løft HMS har følgende IK systemer

Et velfungerende IK-system gjør at mulige feil kan oppdages på et tidlig tidspunkt, dette vil føre til at produktene eller oppgavene vil få en jevnere og bedre kvalitet. Dette vil på sikt føre til bedre organisering av produksjonen av varen eller oppgavene samt bedre økonomien.
 

IK-brannvern  2 500.-

Systemet til Løft HMS er en grund modell som må tilpasses hver enkelt bedrift, grunn modellen dekker alle krav til kontroll og tilsyn samt opplæring, systemet inneholder en ROS analysedel. IK-brannvern inneholder også en sjekkliste for el-tilsyn.
 

IK-vannverk  3 500.-

Systemet til Løft HMS er beregnet på bedrifter som har egen vannkilde og produserer matvarer for eget salg eller distribusjon, Inneholder en KKP analyse del.
 

IK-alkohol  2 500.-

Systemet til Løft HMS er en grunnmodul som må tilpasses hver enkelt bedrift. Systemet inneholder beskrivelse av opplæring og risikovurdering samt en KKP analysedel.
 

IK-mat  4 500.-

Systemet til Løft HMS inneholder de systematiske tiltakene som bedriften er pålagt og følge gjennom lov og forskrift, driften skal organiseres og planlegges slik at risikoen for gjestene er minimal, Systemet bygger på de 7 HACCAP prinsippene og inneholder en KKP-analysedel.

 

Funksjoner

HMS-modul

IK-modul

Møte-modul

Årshjulet

Dokumentarkiv X X    
Versjonarkiv X X    
Lesebekreftelse X X    
Godkjenning av nye artikler X X    
Oversikt over oppdaterte lover X      
Stoffkartotek X      
Ferieplann        
         
Prosedyrer   X   X
Oppgaver   X   X
Sjekklister   X   X
Avvik   X    
Avviksbehandling   X    
Avviksstatistikk   X    
KKP-analyse   X   X
         
Møteinnkallelser     X X
Møtereferat     X X
Referat arkiv     X X
Møtegrupper     X  
         
Brukerregister X X X  
Rettighetsregister X X X  
Kontrollpanel X X X  
Meldingssenter X X X  
Justerbare avvikstyper   X    
Pårørende informasjon X X X  
Aktivitetskalender       X
         

30 % reduksjon etter første års abonnement.
Alle priser eks. mva.